ترک کمک مالی با شاهدان مدافع از محاسن حاتمی کیا +عکس