عکس studios, بازیگران و هنرپیشه های زن ایرانی به عنوان