پردیس تئاتر تهران میزبان نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ شد