عکس ها/ نتایج روز سوم از هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا