عکس جدید از بهاره رهنما و همسرش و اتخاذ شان شدید پس از کاهش وزن به عنوان