جعفر پناهی، یک روشنفکر دلسوز، که می تواند آدم خوبی باشد، اما آشغال های حقوق بشری می سازد!/ یک مقاله انتقادی درباره حضور غیرمترقبه یک فیلمساز در جشنواره کن/ خود سینما چه قدر مهم است؟!