آغاز ثبت نام نوزدهمین دوره عتبات دانشگاهیان از ماه رمضان