طیف گسترده ای از گل از سد قبل از دیدار مقابل پرسپولیس