ایران الف به میزبان باخت/ تیم ملی ب به مرحله نیمه نهایی صعود کرد