تصادف شدید omid hajili; اضطراب از خواننده کودک-مجروح -به عنوان