برگزار شد عزاداری شام شهادت حضرت فاطمه (س) در حضور رهبر انقلاب