مرد مرموز در شرایطی که رضا خان کودتا اعلام کرد + عکس