انتشار اولین آلبوم آقای فروتن; بهار 95 با آلبوم quot; فهممتquot; -به عنوان