تجمع خانواده های قربانیان ATR در برابر شهرستان دنا / ادعای یکی از مردم محلی: هواپیما در ارتفاع پایین در انتقال به بالای "نویل" من تو را دیدم