ترکیب تراکتورسازی اعلام شد/طارمی در تنظیمات اصلی از Garraf+عکس