ساخت و ساز از سه پایگاه های نظامی غیر قانونی در ترکیه در سوریه + تصاویر ماهواره ای