صعود چلسی به نیمه نهایی در وقت های اضافه/ لستر سیتی حذف شد