افزایش سهم اپل در بازار تلفن همراه و کاهش سهم سامسونگ در سال ۲۰۱۸