ترامپ با جدیت از پادشاه عربستان خواسته اختلافات با قطر را تمام کنند