دلار و باز هم ارزان شد/ بانک مرکزی اقدامات به نتیجه