هزاران نفر از معترضان در ششمین سالگرد انقلاب بحرین | درگیری نیروهای امنیتی