طرح دعوی در دادگاه در برابر سازندگان "قرعه کشی" به دیوان عدالت + عکس