انتخاب استقلال از مهاجم به عنوان بهترین بازیکن دیدار برگزار شد