جزئیات مصاحبه لئو مسی با رایگان است. / لحظه ای که لیونل مسی تاریخچه کتاب های جدید