مورد گزارش ۱۰۰ روزه نجفی رسیدگی/ آیا شهردار و شورای شهر از اصلاح طلبان بر روی فرش راست می گویند ؟