دو ضربه به تیر و بعد error/ چلسی 1-1 بارسلونا: بدشانسی مانند پسران کونته