در نشست خبری بازی با یووه/ واران: به هیچ عنوان یوونتوس را دست کم نمی گیریم