مراسم ترحیم برجام در پنجمین شب نطنز/ شعرهای طنزی که خطاب به رئیس جمهور خوانده شد