اوپو R15 و اوپو R15 Dream Mirror به صورت رسمی معرفی شدند