"خدا را معشوق فقیر" از عموم مردم وفادار به انقلاب اسلامی