تسلا دانش آموزان این آخرین چهار تیم اروپایی در دیدار رفت!